FANDOM


Soul-drinker necrons cover

Renegade Space Marines là những chiến binh Space Marine quay lưng lại với Imperium nhưng chưa rơi vào vết nhơ của Chaos, khác với Chaos Space Marine.

Đào thải trong hàng ngũ của Adeptus Astartes là chuyện cực kỳ hiếm. Tuy nhiên khi một Space Marine Chapter trở nên quá căng thẳng, sẽ rất khó khăn cho những Chaplain theo dõi từng anh em của mình. Bị cô lập, các Space Marine với những nghĩa vụ cao cả có thể sẽ quên đi những lời dạy của Chapter và cảm thấy kỹ năng của họ bị lãng phí và cống hiến của họ bị bỏ qua. Với sự nghi ngờ điên rồ của mình ngày càng gia tăng, và không có sự đảm bảo từ các Chaplain hay những người anh em của mình, một Space Marine sau đó có thể đưa ra quyết định rằng mình đã hi sinh đủ cho con người và chuyển sang những mục đích của bản thân. Thoát khỏi những lời dạy và truyền thống của Chapter, những Renegade Space Marine này sẽ chìm đắm trong những khả năng siêu phàm của họ và suy nghĩ của một chiến binh và có khả năng lâm vào tình trạng lộn xộn. Edit

Hầu hết những Renegade Space Marine sẽ trở thành nhưng tên cướp trong thiên hà, nhưng một số có thể cai trị hành tinh hay cả hệ thống sao, trong khi nhưng người khác phục vụ cho Imperium như là lính đánh thuê. Một số, như những Soul Drinker, vẫn có thể chống lại lực lượng Chaos và thậm chí vẫn còn trung thành với Emperor nhưng mặt khác tự do hơn vói các Adeptus Terra. Tuy nhiên, trong khi những Renegade Chapter ban đầu có thể làm những việc nhỏ cho những Vị thần của Chaos, họ sẽ gần như chuyển sang Chaos ở một số điểm để có được nhiều quyền lực hơn. Từ thời điểm này, họ sẽ chịu số phận trở thành những Chaos Space Marine đáng sợ.

Những xung đột đáng chú ý của Renegade Space Marine Edit

  • Trận Badab
  • Cuộc nổi dậy của Obscurban
  • Constantinus Iconoclasm

Nguồn Edit

1 :Codex: Chaos Space Marine (4th Edition) , trang 17-18